„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Cerințe pentru autorii

Opiniile exprimate în revistă aparţin autorilor articolelor respective şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere al coeditorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

Consecutivitatea amplasării materialelor în lucrarea prezentată pentru publicare

CZU:, titlul lucrării, prenumele și numele autorului(ilor), informația despre autor(i), rezumatul şi cuvintele-cheie în limba română şi în una din limbile de circulaţie internaţională, textul, bibliografia.

Lucrarea se prezintă în format electronic și pe hârtie. Originalul lucrării trebuie să fie semnat de către toți autorii, indicându-se data prezentării (revizuirii) articolului.

Articolele ştiinţifice sunt supuse unei recenzări duble şi oarbe.

Limbile de publicare

Lucrările pot fi prezentate în limbile română, rusă, engleză (franceză).

Volumul lucrării

Până la 12 pagini formatul A4. Textul lucrării se scrie cu fontul Times New Roman, mărimea 12 pt, interval 1,5, marginea de sus a foii – 25 mm, de jos – 25 mm, din stanga – 25 mm, din dreapta – 25 mm.

Cerințe privind conținutul și structura lucrării

Se expun clar și logic cercetările științifice noi și originale, realizate de către autori. Lucrarea include: introducere, formularea problemei investigației, metodele și procedurile utilizate, rezultatele, concluziile și referințele (lista bibliografiei).

Cerințe privind redactarea

Vor fi acceptate lucrările culese în redactorul Word for Windows (versiunea nu mai jos de 6).

Rezumatul

Este obligatoriu și se plasează la sfârșitul lucrării în cel puțin trei limbi: română, rusă, engleză (franceză). Volumul rezumatului – până la 40 de cuvinte. Pentru autorii străini, rezumatul în limba română nu este obligatoriu.

Figurile

Vor fi prezentate în versiune alb-negru. Se numerotează și se prezintă denumirea sub fiecare figură.

Tabelele

Titlurile tabelelor se plasează deasupra, în dreapta de la centru. În text se va face, în mod obligatoriu, referintă la fiecare figură și tabel.

Formulele

Se culeg în redactorul Word for Windows. Se numerotează cu paranteze rotunde, iar cele voluminoase se amplasează în mai multe rânduri.

Referințele

Lista bibliografiei se plasează la sfârșitul materialului în ordinea de referință în text și se prezintă în limba originalului. Sursele bibliografice se dau in forma standard: nume, prenume, titlu, publicație etc. Referința se notează cu cifre în paranteze pătrate.

În informația despre autori sunt incluse numele și prenumele, locul de muncă, funcția, titlul științific, domeniul de activitate științifică, telefonul de la serviciu și domiciliu, e-mailul.

Redacției revistei i se prezintă:

  • Materialele articolului:
    • pentru autorii din Republica Moldova: un exemplar al articolului, tipărit la imprimantă laser; fișierele cu textul articolului se aduc personal, varianta electronică se transmite și prin e-mail;
    • pentru autorii străini: fișierele cu textul articolului se transmit și prin poșta electronică.
  • Informația despre autori, inclusiv o fotografie tip portret în format JPG sau TIFF a fiecărui autor. Informația se prezintă în formatul Word for Windows (versiunea nu mai jos de 6.0).

Failurile cu textul lucrării și datele despre autori se pot trimite prin poșta electronică arhivate: RAR/ZIP – arhive.

Lucrările care nu corespund cerințelor nu se publică.

Adresa redacției:
MD-2024, str. Andrei Doga 24/1, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI),
Redactia revistei „Intellectus”.

Tel. (37322) 400-586, 400-589

E-mail: stefan.secareanu@agepi.gov.md.