„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Rolul brevetării invenţiilor în străinătate în contextul mondializării economiei Republicii Moldova