„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Exploatarea proprietăţii intelectuale prin crearea companiilor noi şi comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală