„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Examinarea mărcilor ce conţin semne false sau înşelătoare