„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Infrastructura inovaţională: perspective de dezvoltare