„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Regimul juridic al copiei private prin prisma prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova