„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Mecanisme şi instrumente de stimulare a inovaţiilor