„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Perfecţionarea mecanismelor de selecţie şi finanţare a proiectelor inovaţionale