„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Integrarea Europeană în domeniul proprietăţii intelectuale: realizări şi provocări