„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema fundamentală a ştiinţei în Republica Moldova (principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări, opinii)