„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Măsuri şi instrumente pentru promovarea inovaţiilor şi implementarea tehnologiilor