„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Standarde internaţionale şi europene privind protecţia proprietăţii intelectuale