„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale