„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Monetizarea creativităţii în Republica Moldova. Exemple din diferite domenii ale economiei reale