„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Aspecte privind interferența dintre marcă și dreptul de autor