„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Reacţia polenului de culturi păioase la deficitul de umiditate în condiţii controlate