„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Completarea colecţiei naţionale de referinţă la porumb