„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Completarea colecţiei naţionale de referinţă la porumb