„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Seminar în domeniul proprietății intelectuale și promovării afacerilor, organizat de AGEPI în colaborare cu OMPI