„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Munca creativă – garantul dăinuirii unui popor