„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Rolul metadatelor în tehnologia informației