DAC. Statistică

Informații statistice privind cererile de înregistrare a dreptului de autor și drepturilor conexe (DA și DC) și protecția acordată în Republica Moldova pe parcursul perioadei 1993-2021
Statistical information on copyright and related rights (CRR) registration applications and protection granted in the Republic of Moldova during the period 1993-2021
Статистическая информация о заявках на регистрацию авторских и смежных прав (АПСП) и предоставленной охране в Республике Молдова за период 1993-2021 гг.

2022