„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Rolul indicaţiilor geografice protejate în asigurarea calităţii produselor vitivinicole prin prisma experienţei străine