„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aspecte teoretice și practice privind protecţia mărcilor gustative