„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Aspecte teoretice și practice privind protecţia mărcilor gustative