„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Unele consideraţii privind conflictul dintre marcă și un nume de domeniu identic sau similar