„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Unele consideraţii privind conflictul dintre marcă și un nume de domeniu identic sau similar