„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Inovarea ca factor de dezvoltare a ÎMM-urilor din Republica Moldova