„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Abordarea juridică a dreptului de autor şi a drepturilor conexe