„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Abordarea juridică a dreptului de autor şi a drepturilor conexe