„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Potenţialul de inovare și stimularea muncii inovatorilor