„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Potenţialul de inovare și stimularea muncii inovatorilor