„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Un pionier al inventicii românești – George de Bothezat (2)