„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Creșterea gradului de conștientizare ca parte a Strategiei de dezvoltare a respectului pentru proprietatea intelectuală