„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale – o problemă de actualitate continuă