„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Notorietatea mărcii. Criteriile de constatare a notorietăţii mărcii