„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Rolul tehnologiilor informaționale în domeniul cercetării-dezvoltării