„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Inovaţiile deschise: precondiţiile apariţiei şi strategiile acestora