„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Implementarea sistemelor flexibile automatizate − mijloc de sporire a productivității muncii și de reducere a prețului de cost al produselor finite