„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Cooperare şi reclasificare (Contractul OEB-OSIM privind reclasificarea documentelor de brevet)