„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Selectarea informaţiei privind designul industrial în vederea dezvoltării afacerii