„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Considerații privind inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire a dreptului de autor