„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Viabilitatea şi stabilitatea micromicetelor păstrate sub ulei mineral