„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Definiţii şi mecanisme de reglementare a profesiilor liberale în SUA şi Japonia