„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aspecte privind protecţia juridică a soiurilor noi de plante