„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Valoarea străluceşte prin omenie. In memoriam acad. Valeriu Canţer