„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Interacţiunea genotipurilor de tomate cu fungii (Alternaria alternata şi fusarium oxysporum)