„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Calitatea avansată de prelucrare a pieselor – mijloc de sporire a resurselor de funcţionare a mașinilor