„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Noile tendinţe în designul logotipurilor