„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Vectorii mărcii. Teritoriul