2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ziua Inventatorului și Raționalizatorului

27.06.2020

Stimaţi inventatori și raționalizatori,

Sărbătorirea Zilei Inventatorului și Raționalizatorului constituie un bun prilej pentru promovarea inovației, care reprezintă motorul-cheie al creșterii economice şi al bunăstării, și poate oferi un salt calitativ de dezvoltare a societății.

Inovaţia şi creativitatea sunt acele resurse intelectuale inepuizabile de care depinde prosperitatea noastră actuală şi cea viitoare. Invențiile oferă un imbold nemaiîntâlnit progresului omenirii, dând formă nevoilor. Acestea îmbunătățesc viața de zi cu zi, creează valoare economică, generează locuri de muncă și chiar salvează vieți. Iar inventatorii şi raţionalizatorii pe care îi onorăm astăzi contribuie imens la avansarea tehnologiei. Republica Moldova dispune de un bogat potențial uman, care contribuie efectiv la relansarea economiei și care merită toată aprecierea, susținerea și stimularea din partea statului și a întregii societăți.

În numele colectivului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, vreau să adresez tuturor inventatorilor și raționalizatorilor sincere felicitări, urări de sănătate, dorindu-le realizări frumoase în activitatea de cercetare, inovare și raționalizare, iar rezultatele să fie implementate cu succes în diverse domenii ale economiei. Nu încetați să împingeți limitele cunoaşterii. Să aveți parte de inspiraţie, idei inovatoare, invenții remarcabile și apreciere din partea societății.

Cu deosebit respect și apreciere,
Viorel IUSTIN,
Director general AGEPI