2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reprezentanții Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă, într-o vizită de informare la AGEPI

11.08.2021

La data de 6 august curent, reprezentanții I. P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă” (OGPAE) au întreprins o vizită de informare la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) pentru a se familiariza cu rezultatele proiectului „Consolidarea inovaţiilor în regiunea Dunării prin cunoştinţele de inginerie şi managementul drepturilor de proprietate intelectuală - KnowING IPR”, proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Transfrontalier Dunărea.

Discuțiile purtate în incinta AGEPI s-au axat în special pe rezultatele proiectului precum și activitățile planificate pentru perioada imediat următoare. De asemenea, au fost abordate provocările cu care se confruntă AGEPI în implementarea și gestiunea proiectului, inclusiv în condițiile pandemiei de Covid19, soluțiile identificate pentru asigurarea unui management eficient și rezultativ al activităților de proiect, diseminarea rezultatelor și asigurarea sustenabilității acestora după finalizarea proiectului.

În cadrul întrunirii, Liliana Vieru, șef Direcție comunicare și relații internaționale AGEPI, manager de proiect, a salutat inițiativa OGPAE de a iniția un schimb de informații și bune practici de implementare a proiectelor din cadrul Programului Transnațional Dunărea (PTD) 2014-2020, crearea unor rețele de comunicare și colaborare între beneficiarii de proiecte PTD din țară.

Totodată, la începutul acestui an, a fost lansat un program de mentorat în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, brevetării şi ofertei tehnologice, care permite instituţiilor de învăţământ superior şi companiilor active în sectorul auto şi lanţului valoric auto să-şi dezvolte abilităţile în ceea ce priveşte drepturile de proprietate intelectuală.

Pentru implementarea proiectului în Republica Moldova, Uniunea Europeană a alocat peste 122 mii euro, iar contribuţia AGEPI este în jur de 11 mii euro. Desfăşurat în perioada 1 iulie 2018-31 decembrie 2021, în 13 state din spaţiul dunărean, proiectul are drept scop promovarea inovării în regiunea Dunării prin crearea platformei sus-menţionate, destinate cercurilor academice, sectorului de cercetare şi dezvoltare, mediului de afaceri.