2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Raport de evaluare a Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

04.03.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță despre publicarea Raportului privind evaluarea Legii nr. 139/2010 și a proiectului de modificare a acesteia în vederea armonizării cu Directivele UE și tratatele internaționale în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, elaborat de către expertul european Irina Lucan-Arjoca, în cadrul proiectului Uniunii Europene „Suport pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, coordonarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”.

Raportul poate fi accesat aici.