2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Prima reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice

16.12.2015

La 15 decembrie curent, la Chișinău, a avut loc prima reuniune a Subcomitetului pentru Indicații Geografice, instituit în conformitate cu Articolul 306 al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Reuniunea a fost găzduită de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), organul responsabil de implementarea în Republica Moldova a prevederilor Acordului de Asociere în materie de proprietate intelectuală, inclusiv în domeniul indicațiilor geografice.

Din partea Uniunii Europene la reuniune au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Bruno de Boni, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, și Delegației UE la Chișinău: Speranța Olaru și Vasile Plămădeală.

Delegația moldovenească a fost compusă din responsabili de protecția și respectarea drepturilor asupra indicațiilor geografice din cadrul AGEPI, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Serviciului Vamal, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Oficiului Național al Viei și Vinului. La reuniune au participat de asemenea și reprezentanții Ministerului Economiei, instituție responsabilă de implementarea la nivel național a componentei DCFTA a Acordul de Asociere  și reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, coordonator național al Acordului de Asociere.

Evenimentul a fost asistat și de către Proiectul UE "Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare a DCFTA", la ședință fiind prezent expertul juridic al proiectului.

Subcomitetul a fost prezidat de către Octavian Apostol, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, șeful delegației Republici Moldova la actuala reuniune a Subcomitetului, partea moldovenească urmând să dețină președinția Subcomitetului IG până la data de 31 decembrie 2015. Menționăm că în conformitate cu Regulile de procedură ale Subcomitetului, adoptate în cadrul actualei reuniuni, președinția Subcomitetului este deținută, alternativ, de către UE și Republica Moldova. În anul 2016 președinția Subcomitetului va fi exercitată de către Uniunea Europeană. 

Conform mandatului său, Subcomitetul pentru indicații geografice este responsabil să monitorizeze evoluția acordului în domeniul indicațiilor geografice și servește drept forum de cooperare și dialog în materie de indicații geografice.

Astfel, participanții la reuniune au trecut în revistă ultimele evoluții înregistrate în sistemul indicațiilor geografice în Republica Moldova și Uniunea Europeană, focusîndu-se asupra modificărilor legislativ-instituționale. Părțile au realizat de asemenea un schimb de opinii și informații privind asigurarea respectării drepturilor asupra indicațiilor geografice, procedurile ex-oficiu pentru asigurarea protecției, mecanismele de control, dar și modalitatea de comunicare  dintre părți în cazul unor încălcări a drepturilor asupra indicațiilor geografice.

Participanții la eveniment au apreciat formatul Subcomitetul drept o eficientă platformă de dialog și schimb de experiență, convenind să valorifice acest instrument al Acordului de Asociere pentru îmbunătățirea mecanismelor necesare asigurării unui nivel înalt de protecție a indicațiilor geografice în Republica Moldova și UE.

Următoarea reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice va avea loc în 2016, la Bruxelles.