2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia Nationala in domeniul Proprietatii Intelectuale pana in anul 2020

23.11.2012

In sedinta Cabinetului de ministri din 21 noiembrie 2012 a fost aprobata Strategia Nationala in domeniul Proprietatii Intelectuale pana in anul 2020.

Dupa cum se mentioneaza in comunicatul de presa al Guvernului (http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=5780), scopul documentului consta in consolidarea cadrului juridic si institutional favorabil pentru crearea, protectia, managementul si valorificarea deplina a potentialului proprietatii intelectuale, care trebuie sa devina un element fundamental al dezvoltarii unei economii durabile bazate pe cunoastere si inovatie si o sursa de bogatie nationala pentru Republica Moldova. Strategia contine o abordare complexa, multidisciplinara si echilibrata a problemelor ce tin de domeniul proprietatii intelectuale, bazata pe un grad inalt de cooperare interdepartamentala, interdisciplinara si intersectoriala la toate nivelele, menita sa consolideze Sistemul national de proprietate intelectuala. Proiectul Strategiei a fost supus unei proceduri largi de consultari publice, reprezentand actualmente pozitia consolidata a partilor implicate la subiectul respectiv.

Mentionam faptul ca Strategia Nationala in domeniul Proprietatii Intelectuale pana in anul 2020 defineste perspectivele Sistemului national de proprietate intelectuala, obiectivele, masurile si actiunile specifice pentru realizarea acestora. Aceasta constituie o continuare a Strategiei de dezvoltare a Sistemului national de protectie si utilizare a obiectelor de proprietate intelectuala pana in anul 2010, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1143 din 18 septembrie 2003.

Caracterul complex si multifunctional al proprietatii intelectuale, implicarea sa in toate domeniile vietii economice, stiintifice, culturale si sociale a tarii conditioneaza, pe de o parte, necesitatea unei abordari sistemice atat din punct de vedere juridic, cat si institutional, iar pe de alta parte, gestionarea corecta a acesteia creeaza oportunitatea de a obtine efecte sinergetice pozitive in diverse domenii si de a stimula creativitatea, inovatia si cresterea economica a tarii.

In contextul dat, este necesar sa se realizeze un sir de masuri adecvate pentru integrarea progresiva a proprietatii intelectuale in toate sferele activitatii economice, stiintifice, culturale si sociale a Republicii Moldova.

Obiectivele generale ale Strategiei Nationale in domeniul Proprietatii Intelectuale pana in anul 2020 sunt urmatoarele:

  1. Incurajarea crearii, protectiei si utilizarii proprietatii intelectuale ca instrument-cheie in crearea conditiilor pentru tranzitia tarii la modelul inovational al cresterii economice.
  2. Perfectionarea continua a cadrului normativ din domeniul proprietatii intelectuale, inclusiv prin armonizarea sa cu legislatia UE si implementarea tratatelor internationale in domeniu la care Republica Moldova este parte.
  3. Dezvoltarea si modernizarea sistemului national de proprietate intelectuala, sporirea transparentei si coerentei sale.
  4. Consolidarea capacitatilor institutionale ale organelor abilitate cu functii si responsabilitati privind protectia si asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de prevenire si combatere a fenomenelor contrafacerii si pirateriei.
  5. Promovarea si dezvoltarea unei culturi inalte in materie de proprietate intelectuala, sensibilizarea si constientizarea publicului larg cu privire la rolul proprietatii intelectuale si sporirea interesului fata de protectia si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala.
  6. Dezvoltarea cooperarii internationale, regionale si bilaterale in domeniul proprietatii intelectuale si integrarea Republicii Moldova in spatiul intelectual international si european.

In cadrul aceleiasi sedinte, Guvernul a aprobat si Planul de actiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei Nationale in domeniul Proprietatii Intelectuale pana in anul 2020.